910 900 555

(všedné dni 8:00 - 17:00)

Nákupný košík

V košíku nemáte žiadny tovar.

Teraz máš šancu zaobstarať si nové trenírky za super ceny! Tak šup, klikaj a vyberaj, kým sú v zľave!

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím s tým, aby spoločnosť MEATFLY SK s. r. o., so sídlom Tomášikova 3/A, Bratislava 821 01, IČ: 54993113, (ďalej len „správca“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • e-mail (ďalej len „osobné údaje“)
 1. Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať na marketingové účely, konkrétne rozosielanie newsletterov Správcu osobe, ktorá dáva tento súhlas. Tento súhlas je dávaný na dobu 5 rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu.
 2. Osobné údaje bude spracovávať iba Správca, prípadne osoba, s ktorou má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.
 3. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Tomášikova 3/A, Bratislava 821 01, predaj@meatfly.cz.
 4. Spoločnosť HANZA SPORT plus, s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo: :
  1. získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom ak nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovi alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovi v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
  2. aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
  3. aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálny titul pre ich spracovanie, osobné údaje boli spracované protiprávne, osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
  4. aby Správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, pokiaľ popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správca žiadajú miesto výmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné na účel spracovania, avšak potrebujem ich na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
  5. aby Správca na ich žiadosť odovzdal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
  6. vzniesť námietku proti spracovaniu mojich osobných údajov u Správcu.
  7. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracovávané ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom registrácie

Súhlasím s tým, aby spoločnosť MEATFLY SK s. r. o., so sídlom Tomášikova 3/A, Bratislava 821 01, IČ: 54993113 (ďalej len „správca“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,
 • v prípade podnikajúcich osôb IČ, DIČ (ďalej len „osobné údaje“)
 1. Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať na účely registrácie na webových stránkach / eshope Správca. Tento súhlas je dávaný na dobu 5 rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že Správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu.
 2. Osobné údaje bude spracovávať iba Správca, prípadne osoba, s ktorou má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.
 3. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Tomášikova 3/A, Bratislava 821 01, predaj@meatfly.cz.
 4. Spoločnosť MEATFLY SK s. r. o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:
  1. získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom ak nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovi alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovi v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
  2. aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
  3. aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálny titul pre ich spracovanie, osobné údaje boli spracované protiprávne, osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
  4. aby Správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, pokiaľ popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správca žiadajú miesto výmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné na účel spracovania, avšak potrebujem ich na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
  5. aby Správca na ich žiadosť odovzdal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
  6. vzniesť námietku proti spracovaniu mojich osobných údajov u Správcu.
  7. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracovávané ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Sleduj nás a nič ti neunikne

Potrebujete poradiť? Ozvite sa.

910 900 555 (8–17 h)

predaj@meatfly.sk

Mena

Prihlásenie